Del 2 - Placebo ett instrument för att förstå hjärnan

Hela atmosfären runt behandlingen påverkar resultaten. Vilka signaler vårdpersonal sänder ut, vad de säger, om de är omtänksamma och inkännande spelar roll. Den fysiska miljön, ljussättning, ljud och inredning har också betydelse precis som tidigare erfarenheter, förförståelse och personliga tankar och känslor. Vad terapeuten eller doktorn gör och säger kan ha mycket stor betydelse och kan minska eller öka effekterna av en behandling. I vissa fall är det faktiskt så att den samlade effekten av den psykosociala miljön har större betydelse än det specifika läkemedlet eller behandlingen i sig.

Read More