Att göra rätt för sig

036A5205 För många är arbetet en stor del av identiteten och skapar mening för tillvaron idag. Det finns flera orsaker till varför ett arbete är viktigt. Fasta rutiner, delaktighet i samhället och att tjäna pengar är några. En annan grundläggande anledning som jag tror är mycket viktigt är känslan av att göra rätt för sig. Att kunna gå hem efter jobbet och känna att något av värde har uträttats och att du har bidragit till samhället och varit till nytta tror jag är en oumbärlig del av arbetet.

Tyvärr har inte alla ett jobb och sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa är idag väl belagt. Orsaken till varför vi mår dåligt och blir sjuka av att vara utan jobb är dock inte helt kartlagd. Jag tror att en viktig anledning är att vi kopplar vårt människovärde med vårt produktionsvärde. Om du inte har ett arbete så kan du inte göra rätt för dig och då har du inte samma värde - arbete är en existensiell fråga.

Att du måste arbeta för att kunna leva har länge varit en sanning. Nationalencyklopedins definition av arbete är en verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning och i Thessalonikerbrevet skriver Paulus "Den som inte vill arbeta ska heller inte äta.” Jag tror att de allra flesta är överens om att vi behöver ägna oss åt aktivitet som skapar de resurser vi behöver för att säkra grundläggande behov så som mat och skydd. Men visst är ett arbete mer än så?

Idag  upplever jag att arbetet ofta reduceras till att enbart värderas utifrån sitt pengavärde. Det spelar ingen roll vad du gör eller hur det går till, så länge du får en lön så är du i arbete och allt är väl. Det är svårt att vara emot att vi måste arbeta för att kunna äta, själv är jag ju exempelvis bonde. Men det bör finnas rum för fler delar i definitionen av arbete - och den viktigaste aspekten kanske inte alltid är det ekonomiska värdet. Jag tror inte att enbart arbeta för pengar är tillräckligt för att vi ska må bra. En sådan modell utan hänsyn till människans och miljöns komplexitet kan dessutom få stora negativa konsekvenser.

Inom hinduismen är dharma ett centralt begrepp. Dharma kan definieras som strävan att leva ett sanningsenligt liv. Där ingår både att hitta sitt dharma, eller sitt livskall, och att sedan sträva efter att leva enligt detta. Arbete enligt dharma skulle kunna sägas vara medveten aktivitet i syfte att förbättra världen. För att kunna förbättra världen behöver du förstås äta och ha någonstans att bo - men jag ser inte någon motsättning i att både kunna tjäna sitt uppehälle och att samtidigt ägna sig åt aktiviteter som förbättrar världen. Att leva efter dharma innebär så mycket mer än att bara jobba för att äta, eller för att köpa en ny TV. Dharma kommer från en djup insikt och förståelse hos dig själv om hur du ska leva ditt liv. Det är bara du själv som kan hitta ditt dharma - inget annan kan säga vad det är för dig. Det finns dock olika tekniker du kan använda dig av som kan hjälpa dig på vägen.

 

r036A9618 Kopia

Att praktisera yoga har hjälpt mig att bättre hitta mitt dharma och att bli mer trygg i mina livsval även om de valen ibland går emot konventioner om hur vi bör leva.

Jag tar arbetet, dharma, på största allvar. Mitt mål är att arbeta så mycket som möjligt så länge jag lever och har förmåga. Arbetet är dynamiskt och kan förändras under livet och beroende på förutsättningar. Arbetet är också mångfacetterat, vissa aktiviteter ställer mat på bordet och andra skapar mening i livet. Alla delar är viktiga för att uppnå balans. Två viktiga delar i mitt arbete är att utforska möjligheterna att producera mat på ett mer hållbart vis samt att hjälpa människor att må bättre genom mina kunskaper inom yoga och fysioterapi. Vad är ditt dharma?

036A5199

036A5182