Yoga - praktisk metafysik

036A6368 Målet med yoga är att stilla sinnet så att du bättre kan se vilka beslut du ska ta och hur du bör leva för att hitta balans, hållbarhet och mening i livet. Yoga är inte en ytlig praktik, den kommer djupt inifrån dig själv. På samma vis som det är svårt att beskriva hur det känns att simma för någon som aldrig har upplevt vatten går det inte att med ord förklara vad yoga är. Även om det är svårt att kvantitativt beskriva yoga och om målet och meningen sker på en djup nivå inom dig finns det en del praktiska tekniker du kan använda för att strukturera din praktik och få vägledning av dig själv.

036A6384

Regelbundna fysiska övningar benämns asans inom yoga.  Patanjali definierar asana  i sutra II.46 som Sthira-sukham asanam det kan översättas till - Asana är perfekt stabilitet i kroppen, stadig intelligens och lätthet i själen. Asanas är viktiga i sig, de skapar en stark och frisk kropp och påverkar sinnet positivt. Fysisk aktivitet motverkar depression och balanserar nervsystemet. För att kunna fungera och må bra som människa behöver vi  allsidig fysisk träning. Men det är inte den enda anledningen till att asanas är viktiga. Genom regelbunden praktik blir efter en tid de fysiska övningarna meditation. Du skapar ett rum där kropp, sinne och själv kan mötas och du får lära känna dig själv på ett djupare plan. I yoga finns fem nivåer eller lager av existens, annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnamaya kosha och anandmayakosha. Vi kan alltid nå djupare nivåer av medvetande och förståelse och det är genom det regelbundna praktiken som du kommer dit. Det sker en förfining både i fysiska justeringar, linjering och förståelse för hur kroppen fungerar, samtidigt når du också djupare in i ditt eget medvetande och existens.

Pranayama är andningsövningar och är också något som bör praktiseras i princip dagligen. Andningsövningarna är en typ av meditation där du blir mer medveten om andningen och tränar på att ”inte göra”. Vi är ofta upptagna med många snabba tankar och intryck från yttre stimuli. Naturliga pauser där inte mycket hände var nog vanligare förr, då du exempelvis gick ensam hem genom skogen längst en stig, eller på kvällen när det blev mörkt och tyst och inget elektriskt ljus fanns. Idag är det viktigt att vi aktivt tar den här tiden för att komma in i ett mer återhämtande tillstånd då du kan stressa ned och hämta energi, vi bombarderas ständigt med intryck och det kan skapa stress. Det parasympatiska autonoma nervsystemet som ansvarar för matsmältning, avslappning och återhämtning kan aktiveras genom medveten djup, lugn mjuk andning.

Att regelbundet praktisera pranayama är en väsentlig del i yoga och något som skiljer yoga från de flesta andra träningsformer. Yoga är inte bara fysisk träning, det är ett system som omfattar alla delar av att vara människa. Pranayama hjälper också din fysiska praktik. Min lärare beskrev det en gång som att andningsövningarna kommer åt ställen i kroppen som inte asanas gör, asanas är mer klumpiga och grovhuggna medan andningen är subtilare och kan penetrera djupare. Asanas och pranayama arbetar tillsammans och växeldrar för att föra praktiken framåt.

Efter en tids praktik av asana och pranayama kommer du att märka att du får inspiration till att göra förändringar i ditt liv. Det är nästa steg, låt inte yogan stanna på mattan utan använd de insikter du får för att skapa en positiv förändring i ditt liv och i världen runt om dig.

036A6402