Existentiell ignorans

036A2217 Jag odlar och praktiserar yoga. Jag gillar det jag gör och tror att många skulle må bra av att ägna sig mer åt dessa aktiviteter. Genom min praktik tycker jag att jag har lärt mig en del om vad det innebär att vara människa och om hur vi kan leva mer i balans med omgivningen. Jag har tyvärr inget facit som gäller för alla, det tror jag inte riktigt finns. Men jag har en önskan att föra en kommunicera och dela med mig av erfarenheter, tankar och ideér som jag har om livet. Det är syftet med den här bloggen.

Att vara bonde är inte längre det självklara yrkesvalet det en gång var. Och det finns nog en uppfattning bland många idag att vi har lämnat jordbrukssamhället bakom oss och gått vidare, gått framåt. Var och en behöver inte längre bruka jorden, så, rensa ogräs, gödsla, vattna och skörda. Det är någon annan som gör det, ofta långt borta. Vi handlar mat på affären. Det är smidigt och billigt, och allt finns hela tiden. Självklart exotiska varor som avokado, olivolja, vindruvor och bananer året om. Och skulle det vara så att det är slut mjölk en söndag eftermiddag så är det verkligen dålig service. Maten idag är billig, den finns lättillgänglig och det finns ett enormt utbud. Det har hänt mycket bara de senaste decennierna, idag lägger vi exempelvis 13 procent av vår månadsinkomst på mat, på 50-talet var den siffran 30 procent (1, 2).

Människan har blivit bättre på att effektivt producera mycket billig mat och det har skapat förutsättningar för överlevnad och förbättrad hälsa för miljontals. Idag har vi egentligen inte matbrist längre. Det finns fortfarande problem med matförsörjning men det handlar mer om fördelning och logistik. Michael Pollan är författare och professor i miljö- och vetenskapsjournalistik, enligt honom har världens bönder producerat ett överskott på kalorier för att föda hela jordens befolkning i över hundra år (3). Och på de flesta håll är det ju inte direkt så att vi saknar mat. Vi har ett överflöd och maten innehåller ofta mycket energi men lite näring. Mat har blivit en konsumtionsvara precis som kläder eller mobiltelefoner. Vi äter inte bara för att överleva och bibehålla god hälsa, vi konsumerar mat av många olika anledningar och det finns gott om företag som gärna vill öka sin försäljning och därför försöker få oss att äta mer. Det är framförallt billiga, ultraprocessade och mycket smakfulla produkter som vi överkonsumerar, inte så mycket rena råvaror. Överproduktionen av mat pressar också priserna hos bönderna som får allt mindre betalt för sina grödor vilket gör att de måste producera ännu mer mat och större och större arealer odlas upp.

Eftersom vi producerar för mycket så slänger vi också mat. Enligt SCB slängs det i Sverige ca en halv miljon ton ätbar mat och dryck varje år (4). Och då får vi ha i åtanke att Sverige ändå är ett modernt, rikt land med mycket välfungerande logistik och hårda miljölagar. Som jag diskuterat i tidigare inlägg är kött på många platser ett dyrt och problematiskt livsmedel att producera. Vi äter också allt mer kött vilket får stora konsekvenser både för djur och miljö.

Utvecklingen har sedan oljans intåg gott väldigt fort på många olika områden. Vi har framför allt blivit skickliga på att snabbt använda mycket energi. Frågan är om detta alltid innebär ”verklig” utveckling. Att bara göra större, snabbare och mer har helt klart gett stora effekter, många positiva men också en del negativa. Ibland när det går fort är det svårt att hinna tänka igenom långsiktiga konsekvenser av handlingarna.

I dagens avancerade, komplexa och globala samhälle finns också en skörhet inbyggd. I en rapport från institutet för jordbruks - och miljöteknik finns tre scenarion beskrivna om vad som skulle hända med Sveriges livsmedelsförsörjning om energitillgången skulle minska med 25, 50 och 75 procent. Det är skrämmande läsning. Mindre än hälften av maten vi äter produceras idag i Sverige och begränsade transportmöjligheter skulle inom några få dagar få katastrofala effekter. Vid en 50-procentig minskning av energitillgången skulle produktionen av oljeväxter minska, de är känsliga och alltför beroende av insatsvaror. Foderproduktionen till svin och kyckling skulle minska istället skulle vi ha mer betande mjölkkor och får. Smådjurshållning så som höns och kaniner i trädgårdar skulle återkomma. Trots försök till lösningar skulle utbredd hunger råda. Vid en 75-procentig minskning skulle kvalitén på skördarna sjunker kraftigt. Fält skulle stå obrukade eftersom det ­saknas bränsle och reservdelar till traktorer och andra maskiner. Personer som kanske tidigare jobbat på kontor får bli bönder och arrendera obrukad mark i försök till självhushållning. Vi skulle svälta i Sverige (5).

De typer av problemställningar människan ställs inför idag har inte riktigt varit aktuella tidigare, vi har helt enkelt inte haft makten att påverka jorden och vår omgivning på samma vis som nu. Men oljan är en ändlig resurs och den blir allt dyrare att utvinna. Och det kommer krävas en enorm omställning när vi inte längre har samma tillgång till billig energi på det sätt vi har idag. Att det är billigare att köpa äpplen från Sydamerika än från Sverige är för mig ett mysterium och jag har svårt att tro att det skulle vara möjligt utan de transportmöjligheter fossila bränslen ger möjlighet till idag.

Jag ser inte mig själv som en pessimist. Men ärligt talat, världen är lite i kris. På många håll i alla fall. Jag vet att det är egentligen är lite jag kan göra för att påverka. Men för min egen del så har odlandet och strävan efter att leva lite hållbarare dämpat mycket av min personliga oro över några av de stora utmaningarna människan står inför. För mig är det viktigt att inte bara skriva, läsa och prata om dessa frågor. Att sätta spaden i jorden och göra något praktiskt som jag tror på spelar en avgörande roll. När jag och min fru köpte ett gammalt hus på landet för snart tio år sedan var mitt mål att hålla på med yoga och självhushållning. Jag var 20 år då, det har gått en tid sedan dess och det här hänt mycket i livet. Barn, utbildning och olika jobb. Jag har inte alltid varit medveten och aktivt strävat efter den visionen som jag ursprungligen hade, men någonstans har den kanske ändå funnits och påverkat mina beslut. För när jag tänker tillbaka på vad vilket liv jag ville skapa för 10 år sedan så känner jag mig glad idag, jag har faktiskt kommit närmare, inte framme men på väg. Det ger mig hopp att se att det faktiskt går att påverka hur vi lever.

r036A9927 Kopia

Det kanske inte är uppenbart för alla hur yoga passar in i den här bilden. Men så här tänker jag. Människan strävar efter känslan av utveckling, det finns något som driver oss framåt, alltid framåt. Det som är viktigt att poängtera här är att det är känslan av utveckling, vi styrs av våra känslor de är de som är det väsentliga. Vad utveckling egentligen är kan diskuteras och frågan är om det verkligen finns i någon objektiv mening. Är vi lyckligare idag jämfört med för 2000 år sedan? Men känslan finns i alla fall. Det kan vara en ny bil, ett nytt jobb, nya kläder, att kolla facebook-flödet en gång till eller att äta högbelönande mat. Dessa typer av belöningar är kortsiktiga och vi behöver ständigt ny stimuli för att upprätthålla känslan av utveckling. Ibland kan det leda till destruktiva beteenden både för oss själva och andra eftersom helhet och långsiktiga konsekvenser inte tas med i bilden.

Jag tror inte att vi kan ta bort vårt behov av att få känna utveckling. Däremot tror jag att det är möjligt att påverka vad vi upplever är utveckling. Inom yoga finns en viktig princip, avidya. Avidya kan översättas till ignorans inför vad du egentligen vet är sant och riktigt - existensiell ignorans. Om du saknar kunskap så kan det lätt åtgärdas genom att du studerar, lär dig av erfarenhet eller genom att någon ger dig ny information. Okunskap är inte avidya. Om du däremot vet att du egentligen borde göra eller tänka på ett annat sätt, som går mer i linje med vad du verkligen tror är rätt, men ändå inte gör så - är det avidya. Avidya leder till asmita som betyder identifikation med yttre objekt. Ett exempel på detta kan vara habegäret efter och den kortsiktiga belöningen du får om du köper något som du egentligen inte behöver. Inom yoga tror man att avidya och asmita leder till onödigt lidande och hindrar dig från att leva mer i balans.

r036A9714 Kopia

Jag tror att det nog är oundvikligt att undvika själslig ignorans och identifikation med yttre objekt helt så länge du är människa. Det är något som i alla fall jag fortfarande ägnar mig rätt mycket åt. Men jag ser och upplever tydligt att avidya och asmita faktiskt gör mig olycklig, de får mig att fatta dåliga beslut som både får kort- och långsiktiga konsekvenser. Så mitt mål är att sträva efter att undvika dessa hinder genom medveten praktik. Svatmarama skriver i hatha yoga pradipika att fullkomlighet i yoga endast uppnås genom konstant praktik. Det är ju inte så lätt förstås, konstant praktik, men jag tycker att det ger en djupare förståelse för vad yoga verkligen är och vilka potentiella effekter det kan ha ditt liv. Det är inte bara fysiska positioner du gör på en matta.

Yoga börjar du genom att studera dig själv ur ett existentiellt perspektiv och genom att ställa frågan, vem är jag? När du har kommit fram till ett tillräckligt tillfredställande svar så är det ”bara” att i alla delar av livet börja leva på ett sådant vis att det harmoniserar med den du verkligen är. För att lyckas i alla fall hyfsat med det behöver de flesta hjälp. B.K.S Iyengar var tidig med att utveckla och använda sig av hjälpmedel/stöd eller ”props” i sin yogaundervisning. Klossar, bälten och filtar används för att göra yogapositionerna mer tillgängliga för alla. Men yogacharya Iyengar menar att våra viktigaste stöd är kroppen och sinnet. I yoga tränar du sinnet och kroppen genom medveten praktik för att du ska få ett bättre stöd i livet. Ett stöd i strävan att uppnå och bibehålla hälsa och balans.

r036A9796 Kopia

Lyssnartips

För dig som är intresserad av att höra mer om mina tankar kring odling och självförsörjning så kan jag rekommendera min och Albins podcast som du hittar under podcast på marstorpsmat.se finns även på itunes.

Om du vill lyssna på intressanta samtal kring medicin och yoga så tycker jag du ska lyssna på min och Erik Myrbergs podd; Yogalärarna

 

 

 

Källor 1. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Hushallens-utgifter/Hushallens-utgifter-HUT/22941/22948/2009/204995/ 2.https://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80007151/Ra_20_2010_w.pdf 3. http://www.svd.se/michael-pollan-hela-varlden-har-en-atstorning 4. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Halv-miljon-ton-mat-kastas-i-onodan/ 5.http://www.jti.se/uploads/jti/r-410%20aba,%20in_ope_m.fl_3.pdf