Skillnaden på yoga och träning

yoga-jacob-r036a9852-kopia-700x572 Yoga är en mycket populärt träningsform idag. Och yoga kan absolut vara ett bra verktyg för att uppnå och bibehålla fysisk hälsa. Men om du enbart reducerar yoga till fysisk träning så missar du yogans verkliga mening. Yoga är framförallt ett filosofiskt system med en tanke att idéerna bakom yoga ska kunna omsättas praktiskt i livet och skapa en verklig förändring. Yoga erbjuder ett systematiserat tillvägagångssätt för både beskriva vad en människa är ur ett existentiellt perspektiv och samtidigt erbjuda praktiska verktyg för hur du kan praktisera för att förstå dig själv bättre.

Det är svårt att veta hur yoga praktiserades för tusen år sedan. Den fysiska praktiken med dynamiska flöden och klassiska yogapositioner som nedåtgående hund och triangeln kanske inte alls fanns för 500 år sedan. Faktum är att de äldsta skriftliga källorna från en fysisk praktik som liknar den som många utför idag endast är ett par hundra år gamla (1). Yoga är en dynamisk tradition och har förändrats genom åren och många av de fysiska övningarna vi gör finns också inom gymnastik och kampsport. Men eftersom det inte främst är den fysiska praktiken som gör yoga till yoga är det enligt mig inte så viktigt. Jag tror inte att det finns någon magisk kraft i en viss position, yogasanas är rörelser precis som vilka andra rörelser. Träning och rörelser är livsviktigt för människan men yoga erbjuder också något mer.

Utan den bakomliggande filosofin är yoga bara trasig gymnastik. Med filosofin däremot, kan mycket vara yoga. Kroppsarbete, löpning, klättring, simning, tyngdlyftning, dans o.s.v. Det viktiga är intentionen och syftet med praktiken. Till skillnad från den fysiska praktiken så finns det gott om gamla källor som beskriver yogans filosofi. Ett mycket tongivande verk är Patanjalis yoga sutras som skrevs för ca 2500 år sedan och består av 196 korta aforismer (2). Det finns mycket lite i texten som beskriver den fysiska praktiken. Egentligen är det bara sutra II:46 Sthira-sukham-asanam som kan översättas till asana ska vara stabil och fast. Samt sutra II:47 Prayatna-shaitilya-ananta-samapatthibhyam fritt översatt till; perfektion i asana uppnås när du praktiserar utan ansträngning (3).

Moderna yogis som Tirumalai Krishnamacharya och BKS Iyengar har gjort mycket för att utveckla yoga och omsätta den djupa filosofiska traditionen i fysiska övningar. Min lärare Ali Dashti hade BKS Iyengar som lärare och därför kommer även mycket av det jag praktiserar och undervisar från den skolan.

Hur du omsätter en metafysisk filosofi i kroppsliga övningar är kanske inte helt självklart - och jag tror inte att det kan eller ska se ut på samma vis för alla. Enligt mig kan den fysiska praktiken skilja sig åt mycket. Men det finns några delar som jag upplever är viktiga och som när de praktiseras i sin helhet särskiljer yoga från bara fysisk träning.

  • Under hela praktiken ska du sträva efter att vara så fokuserad och medveten som möjligt. Var uppmärksam på vad som händer, hur kroppen känns, hur andningen känns och vad du tänker på. Du behöver inte ändra allt, men var uppmärksam.
  • Ansträngning: Du behöver utföra en fysisk ansträngning, det måste inte vara så jobbigt så att du kräks, då kan det vara svårt att fokusera, men en viss utmaning bör det vara.
  • Avslappning: Efter att du har ansträngt dig så gör du övningar för att slappna av, troligtvis är du ganska stilla här. Du ska fortfarande anstränga dig, eller fokusera på att slappna av. Det är inte samma avslappning som när du ligger och tittar på TV då du är passiv, det här är en medveten fokuserad avslappning.
  • Släpp taget: Efter att du har ansträngt dig och slappnat av så ska du öva dig på att släppa taget. Den här processen handlar om att skala av alla tankar, åsikter, idéer, och försöka nå djupt inom dig själv. Målet är att uppleva medvetandet så klart som möjligt. Det här är en subjektiv upplevelse och måste upplevas för att förstås. Att regelbundet släppa taget fungerar som en omstart och kan hjälpa dig att komma ihåg vem du verkligen är och hur du vill leva.

 

Källor 1. http://terebess.hu/english/Yoga-Tradition-of-the-Mysore-Palace.pdf 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga_Sutras_of_Patanjali 3. https://www.amazon.com/Light-Yoga-Sutras-Patanjali-Iyengar/dp/0007145160