Grönsaksodlare på vintern

I Västerbottens inland är det svårt att odla grönsaker mitt i vintern. Men vi går inte sysslolösa för det. Som bonde finns det en hel del att göra även under vintermånaderna. Redskap ska lagas, uppfinningar ska uppfinnas, djuren ska ses om och så är det förstås planeringen. En stor del av att skapa ett fungerande jordbruk är planering, uppföljning och ständig förbättring. Varje vecka har vi planeringsmöten då vi går igenom vad som ska göras i veckan och vad vi har gjort samt mer långsiktiga planer. Av tradition brukar vi ta skidorna till dessa planeringsmöten. Det gör vi eftersom det är fint att kunna skida till jobbet, det är också bra eftersom Albin brukar bjuda på Whisky och det lämpar sig bättre att kombinera med skidåkning än bilkörning.

yogawithjacobComment