En bok om Yoga

Det sägs att Yoga är 98% praktik och 2% teori. Jag tycker det kan stämma ganska bra, trots det har jag nog en sisådär femtio Yogaböcker som jag tittar i då och då. Några av dessa återkommer jag till mer regelbundet och jag tänkte berätta lite kort om fyra böcker som jag tycker kan vara extra bra om du vill börja läsa mer om Yoga.

Light On Yoga - BKS Iyengar. Det här är ett klassiskt verk som ofta används som referens i exempelvis Yogalärarutbildningar för hur positioner klassiskt ska utföras. Det är en omfattande bok skriven av BKS Iyengar, grundar till Iyengar Yoga. Boken börjar med ett avsnitt om Yogafilosofi och förklarar syftet med Yoga. Huvuddelen av boken handlar om de fysiska positionerna, Asanas. Det finns mycket bilder på hur de klassiskt ska se ut och även instruktioner samt vilka effekter de kan ha. I slutet av boken finns också en hel del program som du kan följa. Sammanfattningsvis kan jag säga att det här är en väldigt viktig bok som du bör ha, men det kan vara svårt att som nybörjare praktisera direkt från Light On Yoga eftersom svårighetsgraden många gånger är hög även på de enklare positionerna. Se det här mer som en referensbok.

Ligh On Pranayama - BKS Iyengar. Den här boken handlar om andning och andningsövningar. Det är en mycket ingående bok där författaren verkligen går in i minsta detalj om hur Yogiska andningstekniker ska utföras. Även i denna bok är det gått om bilder och tydliga beskrivningar. Om du bara ska skaffa en bok om andning så bör denna vara ditt förstaval.

Ligh On Patanjalis Yoga-sutras - BKS Iyengar. Patanjali var en filosof som levde för ca 2500 år sedan i Indusdalen. Han sammanställde och systematisera Yoga i 196 aforismer. Det här är ett klassiskt verk och är mycket intressant om du vill lära dig mer om Yogafilosofi. Verket skrevs på Sanskrit och i den här versionen har det översatts av BKS Iyengar och författaren här även skrivit kommentarer till varje Sutra. Det här är en skrift som jag regelbundet återkommer till och hämtar inspiration både till min praktik och undervisning.

BKS Iyengar Yoga, the path to holistic health - BKS Iyengar. Det här är en något modernare bok som både innehåller fysiska positioner, andning och lite filosofi. I den här boken finns det även ett avsnitt där du får lära dig hur du kan använda hjälpmedel som klossar, stolar, bolster och bälten för att anpassa positionerna så att de fungerar så bra som möjligt för dig. Det finns också flera sekvenser som ska vara anpassade efter olika sjukdomstillstånd. En stor anledning till att jag gillar den här boken är att min Yogalärare Ali Dashti är modell i många av positionerna.
 

yogawithjacob2 Comments