Varför du får kramp av Yoga

Undrar du varför du får kramp i vissa Yoga-positioner och vad kramp egentligen är? Det undrar jag också. Sanningen är att vi inte riktigt vet vad kramp är och varför du får det. Det finns dock en del teorier som inte är helt tagen ur luften om varför du får kramp i vissa Yoga-positioner.

Det vanligaste är att du får kramp i någon position där du statiskt eller excentriskt arbetar med muskler i förkortat läge. Exakt vad som sker på djupare fysiologisk nivå är som sagt svårt att veta men varför det sker rent funktionellt och vad du kan göra åt det finns det en del praktisk kunskap om. Om du utför rörelser och muskelarbete som du inte är van vid så är kopplingen mellan intention och utförande sämre, du får en mer oprecis kontakt mellan nerv och muskelrespons. Eftersom du är ovan vid rörelsen är också musklerna svaga i detta läge vilket också kan vara en orsak till att du får kramp. Det är också vanligare att få kramp vid muskel/nervtrötthet exempelvis mot slutet av ett pass.

Vad du kan göra för att minska kramp är helt enkelt att gradvis träna på den rörelse som orsakar kramp. Du behöver hitta en belastning som fungerar att arbeta med och sedan stegvis progressivt försvåra och öka belastning eller tid i positionen. Efter regelbunden praktik kommer du bli bättre på att aktivera musklerna på för uppgiften optimalt sätt och även bli uthålligare starkare i rörelsen. Då kommer även krampen att minska eller försvinna.

yogawithjacobComment