Förbättra din hållning med Yoga

Många av oss sitter större delen av dagen och jobbar framför en dator. Jag har tidigare skrivit lite om vad som kan hända med höfterna och bålen när en sitter mycket. Det händer också grejer med axlarna. Ofta böjer du lite extra i övre delen av ryggen, hakan brukar komma framåt lite vilket påverkar nackens position. Eftersom du arbetar framför kroppen med armarna så roteras axlarna något inåt. Att största delen av tiden befinna sig i en sådan position kommer med stor sannolikhet påverka din hållning som kommer att bli mer hopsjunken och efter en tid kommer du inte längre ha full rörlighet i rygg, nacke och axlar. Grundproblemet här är att vi är för stereotypa i våra rörelsemönster, i det här fallet är det sitta i samma position vi gör för mycket av.

Kroppen är fantastisk på att anpassa sig till vad vi gör, om vi sitter mycket blir vi bra på det. Samtidigt verkar kroppen ofta reagera på om vi gör för mycket av ett visst rörelsebeteende och vi kan då börja få ont i olika delar av kroppen. Det gäller både om du springer väldigt mycket, risk för överbelastningsproblematik, eller om du är stilla väldigt mycket (underbelastningsproblematik?). Generellt kan det sägas att det är betydligt sämre att vara för mycket stilla jämfört med att utföra en viss typ av fysisk aktivitet med hög dos.

För mycket sittande påverkar alltså din hållning och det kan vara så att du får besvär av detta, både nedsatt funktion och smärta. Det finns många olika tekniker för att förändra hållningen, ett sätt är att använda sig av biofeedback för att få en fysisk påminnelse om hur du vill förändra ditt rörelsebeteende. Detta kan du exempelvis göra genom att använda ett bälte som du sätter runt axlarna och drar åt lite så att axlarna kommer bakåt och ryggen blir mer rak. Du ska inte hänga i bältet, det ska inte vara som en korsett, bältet ska påminna dig om hur du ska aktivera dina muskler för att upprätthålla önskad hållning.

yogawithjacobComment