Olika Yogaformer

Definitionen av Yoga är enligt Patanjali Yoga sutra 1.2 "Yogah chitta vritti nirodhah" det kan i princip översättas till att Yoga är att stilla sinnet. Med ett stilla sinne kan du nå mer självkännedom och på så vis förbättra din hälsa och livskvalitet. För mig är Yoga alla fungerande tekniker som du praktiserar med intentionen att lära känna dig själv och skapa balans i livet. Det kan vara en löptur i skogen, styrketräning på gymmet, kampsport, dans, sittande meditation, andningsövningar, qigong eller Yogasanas. Ur det perspektivet finns det oändligt många olika former av Yoga det är syftet och intentionen som avgör om det är Yoga inte vilka specifika rörelser du utför och vad du kallar dem.

Men det finns såklart inom det som traditionellt brukar kallas för Yoga olika metoder. Den metod jag har praktiserat mest inom heter Iyengar Yoga och är grundad av BKS Iyengar. Ali Dashti som jag räknar som min huvudlärare idag växte upp som granne till Iyengarfamiljen och har under många år studerat för BKS Iyengar och Geeta Iyengar. Ali lever idag i Europa och kallar sin metod Patanjali Yoga. Några delar som utmärker Patanjali Yoga och Iyengar Yoga är att man använder mycket hjälpmedel som klossar, bolster, bälten, stolar och vikter för att kunna anpassa de klassiska positionerna efter individuella behov och förutsättningar. Det är också noga med linjeringen i positionerna och man håller ofta positioner länge och gör små justeringar för att på detta vis uppnå meditation i övningarna.

Min egen Yogapraktik består idag dels av Yoga Asanas som jag både praktiserar både i sekvenser men ibland också stannar länge i positionerna. Jag gör också specifika Yogaövningar för återhämtning samt andningsövningar, Pranayama. Utöver den mer specifika "Yogaträningen" tränar jag även styrketräning med fria vikter, gymnastikringar och med kroppen som motstånd. Jag tränar också konditionsträning som exempelvis kan vara löpning eller skidåkning. Jag tror att det är viktigt att ha en bred rörelsepraktik så att både kroppen och sinnet utmanas på ett allsidigt sätt.

yogawithjacobComment