Hitta fokus

Som Yogalärare får jag ofta höra från elever att de inte kan meditera eller göra andningsövningar och att det inte går att hitta fokus. Några vanliga upplevelser brukar vara att det känns obekvämt att bara sitta stilla, att du blir bombarderad av tankar som du behöver tänka just nu och impulser att göra något annat. Det är inte helt ovanligt att du efteråt känner dig besviken över att det inte gick att meditera och att det är omöjligt att inte tänka på något. Den här erfarenhet gör att många inte fortsätter med övningarna eftersom det ändå inte fungerar.

Grejen är att alla dessa känslor och upplevelser är helt normala och i sin ordning. Det är precis så här det känns att lära sig att stilla sinnet. Att inte tänka alls är inte möjligt så länge du är vid medvetande, men du kan träna dig på att stilla sinnet så att du upplever att tankarna saktar ned och att du blir mer en observatör av ditt medvetande. Du finns fortfarande men du behöver inte reagera på allt som sker inom dig eller runt dig. 

Som med all annan träning så är det inte möjligt att utföra uppgiften när du börjar. Träning ska vara målinriktad och det innebär att du arbetar på ett strukturerat sätt för att lära dig något du inte kan. Om du ska börja löpträna och har som mål att kunna springa milen på en viss tid så förväntar du dig inte att du ska kunna detta på första passet. Träningspasset är ändå lyckat om du sprungit tillräckligt snabbt och långt för att stressa kroppen så att en anpassning sker och du kommer att bli bättre på att springa. Träningen kan dock vara obehaglig, göra lite ont, vara jobbig och kännas svår. Det här är känslan av att växa, det är egentligen en positiv känsla men den är okänd och därför upplever många av oss den som obehaglig.

Att öva upp din förmåga att stilla sinnet fungerar på samma vis som att förbättra din löpförmåga. Det enda du behöver göra är att sitta eller ligga i en lämplig position, fokusera exempelvis på andningen och låt allt annat vara. Sitt den tid du bestämt, det kan vara tre minuter i början. När du gjort detta har du utfört ett lyckat träningspass oavsett vad du tänkte på eller kände. Om du fortsätter att regelbundet praktisera detta med intentionen att lugna sinnet tillsammans med mer fysisk praktik av Yogasanas kommer du bli skickligare på att stilla sinnet och uppleva mer av det positiva effekterna av detta. Några effekter är minskad stress, ökad återhämtningsförmåga och att du känner dig mer tillfreds med tillvaron.

yogawithjacobComment