Motivation att Yoga

 Rätt plats med rätt personer kan skapa motivation. När jag jobbade i Turkiet tränade jag och David tillsammans varje kväll i en park.

Rätt plats med rätt personer kan skapa motivation. När jag jobbade i Turkiet tränade jag och David tillsammans varje kväll i en park.

Det finns många faktorer som avgör om du kommer att utföra din praktik regelbundet eller inte. Man kan grovt dela upp dessa i inre och yttre faktorer men de påverkar också varandra. Inre faktorer är varför du håller på med Yoga, är det för att bli stark, smidig eller kanske för att minska stress. Vad är syftet och hur viktigt är det för dig? Är syftet i linje med dina grundvärderingar? Allt detta påverkar din motivation och kommer ha stor betydelse för om din praktik blir av eller inte. Yttre faktorer kan vara tillgång till rätt utrustning, plats att vara på och om du har tid i ditt schema.

Så grundförutsättningen är att du måste vara motiverad och det blir du om dina inre värderingar och mål harmoniserar med dina yttre mål. Det kan dock vara så att du är motiverad men att det finns stora yttre hinder som gör det svårt att få till den träning du vill. Det finns många verktyg du kan använda dig av för att förbättra dina chanser att lyckas, här är några.

Sätt upp ett mål. Det är viktigt att du vet varför du gör något om du ska få motivation och prioritera att göra det. Målen kan vara mer kvantitativa, exempelvis att kunna nå med handflatorna till golvet med raka ben. Målen kan också vara mer kvalitativa, exempelvis att minska stress och känna dig mer närvarande i nuet. Oavsett vilka mål du har bör de vara så specifika som möjligt, mätbara, relevanta, tidsbestämda och realistiska. Det kan också vara så att du inte har något mål och det är förstås okej, men då är det svårare att veta om du gör det du vill eller inte. Jag kan tycka att det faktiskt är bättre att ha ett mål även om du inte når upp till det, då vet du i alla fall varför du inte känner dig nöjd och kan förhålla dig till detta. Du kan då antingen göra ett mer realistiskt mål eller att ändra andra faktorer så att du får bättre möjllighet att nå ditt mål.

Det är också viktigt att sätta av tid i ditt schema för din Yoga. Planera din Yoga på precis samma vis som du gör med jobb, och viktiga möten. Om du inte har avsatt tid i din kalender för att praktisera så är det inte så troligt att du kommer göra det. Att planera detta nogrannt kan också vara ett bra pedagogiskt verktyg för att se om dina mål är realistiska, om du exempelvis vill göra Yoga 90 min varje dag, finns den tiden i ditt schema?

Att träna tillsammans i grupp eller med en vän är också ett bra sätt att öka chansen att Yogan ska bli av. Att ha en Yogalärare eller kompis som märker om du inte dyker upp och kan hålla dig lite tillsvars är mycket effektivt. Dessutom är det oftast väldigt roligt att träna tillsammans och om träningen blir mer lustfylld så ökar också motivationen att Yoga.

yogawithjacob3 Comments