Yoga och överrörlighet

I Yoga så lär vi oss att arbeta med kroppen på ett balanserat och genomtänkt sätt. Yoga går inte ut på att hela tiden komma djupare i positionerna. Det ska alltid finnas ett stopp i en Yoga position. Som min lärare säger “the Asana has to end”. Att inte hitta det här läget i positionen utan bara sträcka mer och mer är inte Yoga.

I Yoga arbetar du med motstånd i rörelserna, du ska inte kollapsa in i din flexibilitet utan eftersträva att ha kontroll och styrka i hela rörelsebanan.

Med stor flexibilitet kommer ett stort ansvar, du bör så att säga vara lika stark som du är rörlig. Flexibilitet utan rörelsekontroll är inte eftersträvansvärt och därför behöver du träna mer styrketräning, stabilitet och kontroll om du har väldigt god rörlighet.

Yoga ska vara individuellt anpassat. Alla ska inte göra samma positioner på samma vis. Om du är stel och stark behöver du arbeta på ett sätt, om du är väldigt rörlig men saknar styrka och kontroll behöver du jobba på ett annat vis.

Jag tror inte att det så ofta är rörligheten i sig som orsakar smärta för vissa personer utan bristen på styrka och kontroll. En kompetent Yogalärare tar hänsyn till dina förutsättningar och kan anpassa övningarna för dina behov så att du får ut det mesta av din Yogapraktik.

yogawithjacobComment