Hur länge du ska stanna i Yogapositionerna

Vår kropp är skapad för att rörelse och gillar att utmanas på många olika vis. Inom Yoga tränar du både dynamiska rörelser, statiska positioner och avslappning. De dynamiska rörelserna ska utföras både långsamt, snabbt och i lagom tempo. I Yoga missas ibland snabba dynamiska rörelser vilket är synd, dessa är också viktiga och det är därför bra att regelbundet ha med hopp och snabba förflyttningar i din praktik.

De statiska övningarna hålls olika länge beroende på vilken typ av position det är, vad syftet är och efter din kapacitet. Stående positioner tränas ofta för att förbättra statisk uthållighet och de brukar vanligtvis hållas ungefär trettio sekunder men det här kan variera beroende på syftet och hur hög belastning det är i positionen för dig. Ibland stannar man över en minut i stående och ibland bara fem sekunder. Trettio sekunder eller fem andetag kan dock vara en bra riktlinje för stående övningar.

Huvudstående och skulderstående kan tränas upp så att du kan stanna fem till tio minuter men för att kunna hålla positionerna så länge krävs det oftast flera års regelbunden praktik så att alla system i kroppen är väl förberedda. Avslappnande positioner kan du hålla ännu längre men ibland kan tre minuter räcka. Armbalanseringar och fågelpositioner är krävande och där tränar du ofta mer maximal isometrisk styrka. Det kan vara lämpligt att hålla dessa 5-10 sekunder och upprepa minst två gånger.

Det är alltså viktigt att så mycket som möjligt variera hur du praktiserar dina positioner. Det är bra att stanna länge, stanna kort, stanna lagom, röra sig snabbt, röra sig långsamt, röra sig lagom. Det är också viktigt att träna på att inte röra sig, det vill säga total avslappning.

yogawithjacobComment