Stående vridningar med stol på jobbet

Många av oss har ett stillasittande arbete och ofta är det också asymmetriskt. Det vill säga att vi tenderar att göra mer rörelser och vridningar åt ena sidan. Det kan vara så att du har telefonen på vänster sida eller ofta vänder dig mot dörren för att prata med en arbetskamrat. Det är sällan våra liv är helt symmetriska och ibland kan kroppen få ont om vi gör allt för ensidiga och monotona rörelser. Stående vridningar med hjälp av en stol kan då vara superbra. Stolen ger dig stöd och hjälp att stanna längre i positionerna och verkligen komma åt och vrida bålen och ryggen där du inte vanligtvis brukar vrida.

Ställ dig i ett utfallsteg över stolen med höger ben fram och stolskarmen på höger sida. Luta dig framåt och vrid kroppen. Ta tag med vänster hand rund karmen och ta hjälp från stolen för att vrida dig. Stanna ca 30 sekunder och upprepa på andra sidan.

Var gärna lite kreativ på stolen. Det finns många olika positioner du kan göra härifrån. Känn efter i kroppen och se hur du vill vrida och sträcka ut idag. Det kan ofta vara så att du är stelare eller har mer begränsad rörlighet på ena sidan av kroppen. Gör i så fall lite extra vridningar åt det hållet som är svårast.

 

yogawithjacobComment