Ubhaya padangusthasana - upprätt sittande framåtböjning

Ubhaya padangusthasana är en position som liknar meradandasana som jag visade igår. Skillnaden är att du här håller ihop benen. Positionen är mer samlad och centrerad och för vissa är det svårare att balansera här, för andra är det kanske lättare.

På samma vis som i merudandrasana kan du börja med att använda en stol bakom dig om du vill, du behöver inte heller sträcka på benen helt om det inte går.

För att fördjupa positionen och utmana balansen ännu mer kan du ta tag runt fötterna så att låren hamnar närmare bålen - det blir en större utmaning för balansen. Stanna i positionen 15-30 sek.

yogawithjacobComment