Savasana - dödstilla

Savasana är den avslutande avslappiningen i yoga. Den kan göras i lite olika positioner och med olika tekniker. Men gemensamt för dessa är att du strävar efter att nå en så djup medveten avslappning som möjligt. Enligt BKS Iyengar är savasana den svåraste positionen eftersom det är svårt att korrigera och påverka hur väl du slappnar av. Framgång i savasana är mycket beroende på din övriga yogapraktik. För mig är savasana ofta ett kvitto på hur väl jag utfört min fysiska praktik. Den avslutande avslappningen blir djupare och mer verksam om jag lyckats med en balanserad, medveten och lagom fysisk praktik där jag utmanat mig själv men inte övergjort. Då infinner sig en frid och känsla av total stillhet i savasana.

Det finns många detaljer du kan arbeta med i savasana. Här går jag igenom en teknik där du stegvis kommer in i positionen precis som i andra asanas finns det en metodologi för övningen. Väl i positionen släpper du stegvis taget om alla delar i kroppen genom att fästa medvetandet vid ex, halsen för att sedan slappna av, magen, huden på ryggen, låren osv. Tills du har gått igenom hela kroppen och spridit medvetandet och avslappningen jämnt. Då stannar du i positionen ett tag, kanske 5, 10 eller 15 min. Sedan väcker du långsamt kroppen, kommer tillbaka till rummet och går stegvis ur positionen på samma vis som du gick in i den.

yogawithjacobComment