Paramaguru - Vem är din lärares lärare?

Jag lyssnade på en intervju med  Kino Macgregor. Det var en djup och fin intervju på många sätt. Bland annat fick Kino frågan om olika yogastilar och om det finns stilar som är bättre eller sämre. Frågan styrde in på en idé som jag själv funderat mycket på senaste tiden. Kino berättade att det hon inte tycker det finns någon stil som är överlägsen en annan men att det är viktigt att veta ursprunget och historien bakom den yoga du utövar och undervisar. På engelska heter det “lineage” vilket kanske kan översättas till härkomst, men jag tycker det engelska uttrycket är bättre.

Idag är yoga mer populärt än någonsin och praktiseras av miljoner människor världen över. Det finns hundratals olika yogastilar och varje dag startas det en ny yogalärarutbildning. Frågan om lineage och rötter är därför i högsta grad aktuell. Yoga är en metod med rötter i Indien och den Vediska filosofin. Traditionellt undervisas yoga från lärare till elev i en nära och djup relation kallad Parampara. Patanjali var en av de första som i sina sutras systematiserade och sammanställde ett praktiskt verk om yoga. För många utövare av yoga räknas Patanjali som en ursprunglig guru. Patanjali är dock en mytologisk figur som troligen levde för ca 2500 år sedan. Du bör alltså även ha lärare som verkar idag. En lärare eller guru är en person som har större kunskap än dig inom metoden och kan som kan vara en vägvisare och hjälpa dig att undvika onödiga misstag. Läraren är i sin tur också elev. Det ingår i systemet att ha någon mer erfaren som kan ge feedback, korrigeringar och se till att du “håller dig på mattan”. Egen praktik, erfarenhetsbaserat lärande och experimenterande är en viktig del inom yoga men du kan inte lära dig yoga utan en lärare. En nära relation till en kompetent och erfaren lärare är ett måste. Det funkar inte heller riktigt att “shoppa runt” bland olika lärare och traditioner. Varje stil har sina unika drag och är alla komplexa och genomtänkta. Kanske kan du under en livsstil lära dig två stilar ordentligt men inte mer. För att komma på djupet inom yoga krävs det att du studerar nära och länge hos en och samma lärare, eller kanske lärare inom samma tradition som står din lärare nära.

abhyasa-vairagyabhyam tan-nirodhah
— PYS 1.12

Varför är det viktigt att veta vem din lärares lärare är? Målet med yoga är att förstå  dig själv bättre. Detta gör du genom  regelbunden fokuserad praktik och reflektion. Genom att praktisera yoga minskar avidya (okunskap om självet) och du förstår bättre vilka handlingar du behöver göra för att leva mer i linje med hur du verkligen vill leva. Idag är yoga en mångmiljardindustri och det finns absolut inga garantier för att alla lärare och utbildare ärligt strävar efter att undervisa yoga. Det finns pengar att tjäna, kändisskap och exhibitionism kan locka. En miljon följare på instagram och förmågan att  slå knut på sig själv är ingen kvalitetsgaranti. Det är enkelt att hitta yogalärare idag. Men kanske desto svårare att hitta verkligt duktiga lärare. Utbudet är enormt men blir allt mer urvattnat och kommersialiserat. Det är en tråkig utveckling som medför flera problem. En fråga är förstås intentionen. Om målet bara är att tjäna pengar och visa upp sina fysiska förmågor är det förstås inte yoga. Men det är nog rätt få personer som verkligen har den ingången. Vanligare är det att det saknas sammanhang, historia och transparens. Att antalet yogastilar fullkomligt exploderat senaste åren är ett kvitto på detta. Det är helt enkelt inte seriöst. Yoga fungerar inte så att du bara kan hitta på en ny stil efter tycke och smak. Parampara är en essentiell del i det yogiska systemet. Utan en tradition där kunskaper har förts vidare från lärare till elev i flera generationer är det inte yoga. Då får du helt enkelt kalla det du gör något annat.

Börjar du skrapa lite på ytan så kommer du också mest troligt att märka att du faktiskt ingår i en tradition utan att du kanske är medveten om det. En lärare som har betytt otroligt mycket för yogans spridning till västvärlden är Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989). Krishnamacharya levde och verkade en stor del av sitt liv i Mysore i Indien och hade flertalet elever. Två av de mest kända är K. Pattabhi Jois och B.K.S Iyengar. Pattabhi Jois grundade ashtangayoga och B.K.S Iyengar Iyengaryoga. De tillhör dock båda i grunden samma tradition. Om du utövar en form av yoga där Patanjalis yoga sutras är den viktigaste skriften och tyngdpunkten ligger på en fysiskt utmanande praktik. Antingen med mycket vinyasa eller fokus på linjering är chansen övervägande att du ingår i denna tradition. Om din lärare inte varit tydlig med detta bör du kanske överväga att byta lärare. Vad är orsaken att hen inte är öppna med var yogan kommer ifrån? Var har hen studerat?  Du kan iallafall vara säker på att din lärare inte har kommit på en helt egen stil som ingen praktiserat tidigare.

Yoga är självklart en dynamisk tradition och ska så vara. Yoga utvecklas och förändras över tid och anpassas efter behoven i samhället. Men det finns alltid en historia och denna är viktig för att förstå din tradition, vilket sammanhang den vuxit fram i och varför yogan utövas som den gör. Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om hundratals år tillbaka i tiden. Pattabhi Jois och B.K.S Iyengar var till bara för några år sedan aktivt, drivande krafter inom yogavärlden. Så mycket har inte yoga förändrats och utvecklats så att du kan säga att du tillhör en helt annan tradition bara efter 5-10 år. Om en stil har utvecklats separat i kanske 100 år eller mer kan en kanske börja benämna det som en unik och egen stil. Visst kan det vara så att en person har ingått i en tradition men av olika skäl brutit med den. Det finns så klart problem inom alla yogatraditioner och beroende på vilka lärare en haft kan det ju finnas mycket goda orsaker till att lämna stilen. Men även om du på papperet inte väljer att kalla dig lärare inom den traditionen på kommer den ändå finnas kvar hos dig. Om du studerat en viss stil kanske 10-15 år kan du inte helt plötsligt en dag komma på att du ska göra din egna stil och tro att alla dina tidigare erfarenheter, kunskaper och intryck kommer försvinna. För att göra sina elever rättvisa ska en lärare kunna redovisa var kunskaperna kommer ifrån och åtminstone veta vem sin lärares lärare är. Genom att vara tydlig, transparent och självreflekterande ger du eleverna en betydligt bättre chans att hitta rätt i det enorma yogautbudet  som finns idag.

Att din lärare har en lärare är en kvalitetssäkring. Inom medicinska yrken har vi i Sverige legitimation. All legitimerad medicinsk personal måste enligt lagen följa socialstyrelsens riktlinjer och bestämmelser. Om du studerar på universitetet har du också lärare och prov för att kvalitetssäkra utbildningen. De flesta är nog överens om att de hellre går till en kirurg med dokumenterad specialisering, gedigen erfarenhet samt legitimation än till någon som bara har övat själv och säger att den är jättebra på att skära. Inom yogan finns inget lagstadgat system. Men enligt traditionen måste du studera ingående hos en lärare. Någon som vägleder dig men som också är tydlig med när du är ute och cyklar. Du behöver någon som du kan ställas till svar inför. En person du respekterar, med mer erfarenhet och kunskap inom ämnet.

Guru brahma, guru vishnu Guru devo maheshwara Guru sakshaat parah brahma Tasmaiy shree guruve namaha

Tradition och olika stilar är egentligen inte det viktiga. Om vi försöker förstå yoga och parampara lite mer på djupet så är det tydligt att stilen inte säger så mycket. Grunden är relationen mellan guru och sadhaka och den erfarenhetsbaserade kunskapen som förs vidare i generationer. Att ha ett namn på den stilen eller formen du utövar och undervisar behöver inte säga någonting. Vem är din lärare? Vem är din lärares lärare? Vem var din lärares lärares lärare? Hur ser ditt “släktträd” ut?

Lineage.jpg
yogawithjacob1 Comment