E-bok Rörelsepraktik

Skärmavbild 2017-04-19 kl. 20.09.57.png
Skärmavbild 2017-04-19 kl. 20.10.09.png
Skärmavbild 2017-04-19 kl. 20.22.19.png
Skärmavbild 2017-04-19 kl. 20.09.57.png
Skärmavbild 2017-04-19 kl. 20.10.09.png
Skärmavbild 2017-04-19 kl. 20.22.19.png

E-bok Rörelsepraktik

79.00

Ambitionen med den här boken är att erbjuda en praktiskt tillämpar guide till hur du kan planera och strukturera en allsidig rörelsepraktik med syfte att förbättra din fysiska kapacitet och skapa långsiktigt hållbar hälsa. Att vara i rörelse är för mig ett sätt att uppleva livet fullt ut, att känna mig totalt fri och lära känna mig själv på djupet. Jag känner mig som mest levande, och som att jag är mitt sanna jag när jag är i rörelse. Jag hoppas att fler ska kunna hitta denna känsla i rörelse och få verktyg och inspiration att utveckla sin rörelsepraktik genom denna bok.

Jag har medvetet valt att inte gå in i detalj i särskilt mycket fysiologiska förklaringsmodeller eller vetenskapliga studier i den här boken. Det finns i dagsläget massor av bra litteratur på området redan för de som är intresserade av att lära sig mer om och gå djupt in i mekanismer och teorier. Den fakta jag presenterar i den här boken är sådant som är mycket etablerat och baserat på rådande teorier och väl underbyggd kunskap. Faktan blir då ganska generell och det är också meningen. Tanken är att ta ett helhetsgrepp kring träning med fokus på hur du kan periodisera och planera en allsidig, hållbar och rolig rörelsepraktik.

Boken riktar sig till dig som vill ha en effektiv och enkel metod att följa som ändå lämnar stort utrymme till att individualisera din träning. De idéer och koncept jag presenterar inte ger någon detaljstyrning för din träning och det är också ett medvetet val. På detaljnivå fungerar det nämligen sämre med generell kunskap. Där behöver du antingen själv eller tillsammans med en duktig tränare experimentera och komma fram till vad som fungerar bäst för dig. Det finns extremt många koncept och metoder idag som går in på detaljnivå vilka övningar du ska göra och på vilket sätt. Detta blir bara förvirrande och risken är att du kastar bort din tid med en ineffektiv träning som resultat om du försöker följa alla nya koncept. Min ambition är att skala av och förenkla träningen utan att göra avkall på kvalitén. Målet är att du ska få en lättillgänglig rörelsepraktik som faktiskt ger resultat.

Innehåll

Kapitel 01: Metoden

Kapitel 02: Styrketräning

Kapitel 03: Uthållighetsträning

Kapitel 04: Rörlighetsträning

Kapitel 05: Återhämtning

Kapitel 06: Lek!

Kapitel 07: Periodisering

Kapitel 8: Dokumentation

Kapitel 9: progression

Kapitel 10: Autoregulatorisk träning

Kapitel 11: Program

Kapitel 12: Mat

Kapitel 13: Övningar

 

Formatet på boken är epub och även pdf medföljer.

Add To Cart